Tiêu chuẩn EN 62262:2002 | IEC 62262:2002


CẤP BẢO VỆ IK - Tiêu chuẩn Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (Mã IK)Tiêu chuẩn Châu Âu EN 62262 – tương đương với tiêu chuẩn quốc tế IEC 62262:2002 – liên quan đến đánh giá IK.
Mã IK là một phân loại quốc tế xác định khả năng chống lại các tác động cơ học bên ngoài của vỏ bảo vệ cho các thiết bị điện.
Mã IK ban đầu được định nghĩa trong tiêu chuẩn Châu Âu BS EN 50102:1995 và được sửa đổi năm 1998. Sau khi được thông qua như là một tiêu chuẩn quốc tế (IEC 62262) vào năm 2002, tiêu chuẩn Châu Âu đã được đánh số EN 62262.
Trước khi mã IK được cập nhật, để biểu thị mức độ bảo vệ tác động cơ học bên ngoài của vỏ bảo vệ thiết bị điện thì người ta ghi thêm một chữ số sau chỉ số bảo vệ IP, ví dụ như IP66(9). Việc sử dụng không bình thường hệ thống này là một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển của tiêu chuẩn này, sử dụng hai mã số riêng biệt để phân biệt nó với các hệ thống khác nhau cũ. Tiêu chuẩn này có hiệu lực vào tháng 10 năm 1995 và các tiêu chuẩn mâu thuẫn quốc gia phải được thu hồi vào tháng 4 năm 1997.
EN 62262 quy định cụ thể về phương pháp kiểm tra, các điều kiện tiến hành kiểm tra, số lần va đập và vị trí cần kiểm tra va đập. Đồng thời cũng quy định cụ thể về: kích cỡ, kiểu dáng, vật liệu và kích thước của các loại dụng cụ (búa) được thiết kế để tạo ra mức năng lượng va đập theo yêu cầu.

Mã IK và năng lượng va chạm (giá trị đã thay đổi trong Amd 1: 1998)
IK code IK00 IK01 IK02 IK03 IK04 IK05 IK06 IK07 IK08 IK09 IK10
Năng lượng va chạm (joules) * 0,15 0,2 0,35 0,5 0,7 1 2 5 10 20


Đặc điểm kiểm tra tác động
IK code IK00 IK01 to IK05 IK06 IK07 IK08 IK09 IK10
Năng lượng va đập (joules) * Nhỏ hơn 1 1 2 5 10 20
Bán kính đầu búa tạo va chạm (mm) * 10 10 25 25 50 50
Vật liệu búa tạo va chạm * polyamide(1) polyamide(1) steel(2) steel(2) steel(2) steel(2)
Trọng lượng búa tạo va chạm (kg) * 0,2 0,5 0,5 1,7 5,0 5,0
Kiểu tạo năng lượng va đập: Búa lắc *
Kiểu tạo năng lượng va đập: Búa lò xo * Không Không Không
Kiểu tạo năng lượng va đập: Búa rơi tự do * Không Không
(*) Không bảo vệ
(1) HR100 Độ cứng Rockwell theo tiêu chuẩn ISO 2039/2
(2) Fe 490-2 theo tiêu chuẩn ISO 1052, độ cứng Rockwell HR 50 đến HR 58 theo tiêu chuẩn ISO 6508


IK number Năng lượng va chạm (joules) Tác động tương đương
00 Không có bảo vệ Không kiểm tra
01 0,15 Búa kiểm nặng 200g, độ cao rơi h=7,5cm
02 0.2 Búa kiểm nặng 200g, độ cao rơi h=10cm
03 0.35 Búa kiểm nặng 200g, độ cao rơi h=17.5cm
04 0.5 Búa kiểm nặng 200g, độ cao rơi h=25cm
05 0.7 Búa kiểm nặng 200g, độ cao rơi h=35cm
06 1 Búa kiểm nặng 500g, độ cao rơi h=20cm
07 2 Búa kiểm nặng 500g, độ cao rơi h=40cm
08 5 Búa kiểm nặng 1,7kg, độ cao rơi h=29,5cm
09 10 Búa kiểm nặng 5kg, độ cao rơi h=20cm
10 20 Búa kiểm nặng 5kg, độ cao rơi h=40cm
Minh họa phương pháp kiểm tra sử dụng kiểu tạo năng lượng va đập bằng búa lắc

kiểm tra độ va đập IKRelevant Links: link1 link2