Cột đèn không tên ở khu phố West Don Lands Canada


Với chất liệu sáng tác là cột đèn cao áp, tác phẩm chiếu sáng đường phố có tiêu đề là "Không có tiêu đề" (untitled) của nghệ sĩ điêu khắc Tadashi Kawamata là một trong số những công trình nghệ thuật công cộng lắp dựng ở West Don Lands. Thoạt nhìn có thể bạn sẽ cảm thấy nó giống như kiểu người ta đi nhặt nhạnh các loại cột đèn chiếu sáng ở đâu đó mang về rồi đính dựng lộn xộn vào nhau thành một cái tháp cao trông tựa như một đống củi cỡ lớn để chuẩn bị cho việc đốt lửa trại, tuy nhiên đây lại là khái niệm về một hình mẫu mới nghệ thuật tranh ghép hình đương đại của nghệ thuật công cộng ở thế kỷ 21.


cột đèn chiếu sáng untitled Tadashi cột đèn chiếu sáng untitled Tadashi cột đèn chiếu sáng untitled Tadashi cột đèn chiếu sáng untitled Tadashi

Được biết West Don Lands là một khu vực được quy hoạch tổng thể và phát triển dưới sự giám sát của Waterfront Toronto đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn nghiêm ngặt về thiết kế và tính bền vững. Để trở nên là một khu phố thực sự ở thế kỷ 21, West Don Lands đã thông qua nhiều ý tưởng từ các dự án tái thiết đô thị hàng đầu trên thế giới. Ví dụ: Woonerfs - một cảnh quan đường phố sáng tạo - thường thấy ở các thành phố châu Âu, được thiết kế để phối hợp hài hòa những người đi bộ, người đi xe đạp và người lái xe qua đường phố. Ngài Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Waterfront Toronto tuyên bố "Kế hoạch Tổng thể Công trình Nghệ thuật Công cộng West Don Lands của chúng tôi là một trong những kế hoạch đầu tiên của loại hình này ở Bắc Mỹ. Với sự trợ giúp của các đối tác tài trợ và phát triển của chúng tôi, chúng tôi đang xây dựng một bộ sưu tập nghệ thuật công cộng quan trọng sẽ làm phong phú thêm vùng West Don Lands và thành phố Toronto."


Relevant Links: link1 link2