Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7722-1 : 2009 | IEC 60598-1 : 2008


TCVN 7722-1 YÊU CẦU CHUNG VÀ CÁC THỬ NGHIỆM ĐÈN ĐIỆN


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 7722-1 : 2009

ĐÈN ĐIỆN - PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG VÀ CÁC THỬ NGHIỆM

Luminaires - Part 1: General requirements and tests


Lời nói đầu


TCN 7722-1:2009 thay thế TCVN 4691:1989;
TCVN 7722-1:2009 hoàn toàn tương đương với IEC 60598-1:2008;
TCVN 7722-1:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E2 Thiết bị điện dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu


Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7722 (IEC 60598) có các tiêu chuẩn dưới đây:
1) TCVN 7722-1:2009, Đèn điện - Phần 1: Yêu cầu chung và các thử nghiệm
2) TCVN 7722-2-2:2007, Đèn điện - Phần 2: Yêu cầu cụ thể - Mục 2: Đèn điện lắp chìm
3) TCVN 7722-2-3:2007, Đèn điện - Phần 2: Yêu cầu cụ thể - Mục 3: Đèn điện dùng cho chiếu sáng đường phố
4) TCVN 7722-2-5:2007, Đèn điện - Phần 2: Yêu cầu cụ thể - Mục 5: Đèn pha
5) TCVN 7722-2-6:2009, Đèn điện - Phần 2: Yêu cầu cụ thể - Mục 6: Đèn điện có biến áp hoặc bộ chuyển đổi lắp sẵn dùng cho bóng đèn sợi đốt


MỤC LỤC


Mục 0: Giới thiệu chung


0.1. Phạm vi áp dụng và đối tượng
0.2. Tài liệu viện dẫn
0.3. Yêu cầu chung
0.4. Yêu cầu thử nghiệm chung và kiểm tra
0.5. Phụ kiện của đèn điện
0.6. Danh mục các phần của TCVN 7722-2 (IEC 60598-2)

Mục 1: Định nghĩa


1.1. Yêu cầu chung
1.2. Định nghĩa

Mục 2: Phân loại đèn điện


2.1. Yêu cầu chung
2.2. Phân loại theo cấp bảo vệ chống điện giật
2.3. Phân loại theo cấp bảo vệ chống sự xâm nhập của bụi, vật rắn và hơi ẩm
2.4. Phân loại theo vật liệu của bề mặt đỡ mà đèn điện được thiết kế
2.5. Phân loại theo trường hợp sử dụng

Mục 3: Ghi nhãn


3.1. Yêu cầu chung
3.2. Ghi nhãn trên đèn điện
3.3. Thông tin bổ sung
3.4. Thử nghiệm nhãn

Mục 4: Kết cấu


4.1. Yêu cầu chung
4.2. Thành phần thay thế được
4.3. Đường đi dây
4.4. Đui đèn
4.5. Đui tắcte
4.6. Khối đầu nối
4.7. Đầu nối và đấu nối nguồn
4.8. Thiết bị đóng cắt
4.9. Lớp lót và ống lót cách điện
4.10. Cách điện kép và cách điện tăng cường
4.11. Mối nối điện và bộ phận mang dòng
4.12. Vít và mối nối (cơ) và miếng đệm
4.13. Độ bền cơ
4.14. Hệ thống treo và phương tiện điều chỉnh
4.15. Vật liệu bắt lửa
4.16. Đèn điện dùng để lắp đặt trên bề mặt bắt lửa bình thường
4.17. Lỗ thoát nước
4.18. Khả năng chống ăn mòn
4.19. Bộ mồi
4.20. Đèn điện sử dụng trong điều kiện có rung lắc - Yêu cầu về rung
4.21. Tấm che bảo vệ
4.22. Phụ kiện cho bóng đèn
4.23. Nửa đèn điện
4.24. Bức xạ tia cực tím
4.25. Nguy hiểm về cơ
4.26. Bảo vệ ngắn mạch
4.27. Khối đầu nối có tiếp điểm nối đất không bắt ren lắp liền

Mục 5 - Dây đi bên ngoài và dây đi bên trong


5.1. Yêu cầu chung
5.2. Đấu nối nguồn và dây đi bên ngoài khác
5.3. Dây đi bên trong

Mục 6 - Chưa sử dụng


Mục 7 - Quy định cho nối đất


7.1. Yêu cầu chung
7.2. Quy định cho nối đất

Mục 8 - Bảo vệ chống điện giật


8.1. Yêu cầu chung
8.2. Bảo vệ chống điện giật

Mục 9 - Khả năng chống bụi, vật rắn và hơi ẩm


9.1. Yêu cầu chung
9.2. Thử nghiệm đối với sự xâm nhập của bụi, vật rắn và hơi ẩm
9.3. Thử nghiệm ẩm

Mục 10 - Điện trở cách điện và độ bền điện, dòng điện chạm và dòng điện trong dây dẫn bảo vệ


10.1. Yêu cầu chung
10.2. Điện trở cách điện và độ bền điện
10.3. Dòng điện chạm và dòng điện trong dây dẫn bảo vệ và bảng điện

Mục 11 - Chiều dài đường rò và khe hở không khí


11.1. Yêu cầu chung
11.2 .Chiều dài đường rò và khe hở không khí

Mục 12 - Thử nghiệm độ bền và thử nghiệm nhiệt

12.1. Yêu cầu chung
12.2. Chọn bóng đèn và balát
12.3. Thử nghiệm độ bền
12.4. Thử nghiệm nhiệt (làm việc bình thường)
12.5. Thử nghiệm nhiệt (điều kiện không bình thường)
12.6. Thử nghiệm nhiệt (cuộn dây trong bộ điều khiển bóng đèn không đạt thử nghiệm)
12.7. Thử nghiệm nhiệt liên quan đến các điều kiện sự cố trong bộ điều khiển bóng đèn hoặc cơ cấu điện tử lắp trong đèn điện nhựa nhiệt dẻo

Mục 13: Khả năng chịu nhiệt, cháy và phóng điện bề mặt


13.1. Yêu cầu chung
13.2. Khả năng chịu nhiệt
13.3. Khả năng chịu lửa và chịu cháy
13.4. Khả năng chịu phóng điện bề mặt

Mục 14: Đầu nối bắt vít


14.1. Yêu cầu chung
14.2. Định nghĩa
14.3. Yêu cầu chung và nguyên tắc cơ bản
14.4. Thử nghiệm cơ

Mục 15: Đầu nối không bắt ren và mối nối điện


15.1. Yêu cầu chung
15.2. Định nghĩa
15.3. Yêu cầu chung
15.4. Hướng dẫn chung cho các thử nghiệm
15.5. Đầu nối và mối nối dùng cho dây đi bên trong
15.6. Thử nghiệm điện
15.7. Đầu nối và mối nối dùng cho dây đi bên ngoài
15.8. Thử nghiệm cơ
15.9. Thử nghiệm điện

Phụ lục A (quy định) - Thử nghiệm để xác định bộ phận dẫn là bộ phận mang điện có thể gây điện giật
Phụ lục B (quy định) - Bóng đèn thử nghiệm
Phụ lục C (quy định) - Điều kiện mạch không bình thường
Phụ lục D (qui định) - Hộp chống gió lùa
Phụ lục E (quy định) - Xác định độ tăng nhiệt của cuộn dây bằng phương pháp tăng điện trở
Phụ lục F (quy định) - Thử nghiệm điện trở đối với ứng suất ăn mòn của đồng và hợp kim đồng
Phụ lục G (quy định) - Đo dòng điện chạm và dòng điện trong dây dẫn bảo vệ
Phụ lục H - Để trống
Phụ lục I - Để trống
Phụ lục J (tham khảo) - Giải thích mã IP đối với các cấp bảo vệ
Phụ lục K (tham khảo) - Phép đo nhiệt độ
Phụ lục L (tham khảo) - Hướng dẫn để áp dụng tốt thiết kế đèn điện
Phụ lục M (quy định) - Xác định chiều dài đường rò và khe hở không khí
Phụ lục N (tham khảo) - Giải thích ghi nhãn đối với đèn điện không thích hợp để lắp trên bề mặt bắt lửa bình thường và được bọc vật liệu cách nhiệt
Phụ lục O - Để trống
Phụ lục P (quy định) - Yêu cầu về hấp thụ đối với tấm che bảo vệ lắp với đèn điện được thiết kế dùng cho bóng đèn halogenua kim loại phát bức xạ UV mức cao
Phụ lục Q (tham khảo) - Thử nghiệm sự phù hợp trong quá trình chế tạo
Phụ lục R (quy định) - Trình tự các điều sửa đổi có các yêu cầu nặng nề/khắc nghiệt hơn đòi hỏi sản phẩm phải được thử nghiệm lại
Phụ lục S (quy định) - Yêu cầu để nhận biết họ hoặc dãy đèn điện dùng cho thử nghiệm điển hình
Phụ lục T (tham khảo) - Tham chiếu đến cấp 0
Phụ lục U (tham khảo) - Chiều dài đường rò và khe hở không khí đối với đèn điện trong đó có thể đòi hỏi mức độ sẵn có cao hơn (chịu xung cấp III)
Phụ lục V (quy định) - Các yêu cầu thử nghiệm bổ sung đối với khối đầu nối có tiếp điểm nối đất không bắt ren lắp liền để nối trực tiếp đến hộp đèn điện hoặc đến các phần của thân đèn điện
Phụ lục W (quy định) - Thử nghiệm nhiệt khác đối với đèn điện nhựa nhiệt dẻo
Thư mục tài liệu tham khảo
download TCVN 7722-1: 2009Relevant Links: link1 link2