Thông báo thay đổi mã vùng điện thoại từ đầu số 0321 sang đầu số 0221


Kính gửi: Quý khách hàng & Quý vị cổ đông

Căn cứ theo quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ thông tin truyền thông ngày 21/11/2016 về việc ban hành kế hoạch chuyển đổi mã vùng viễn thông trên toàn quốc. Theo đó, kể từ ngày 15/4/2017 mã vùng viễn thông tỉnh Hưng Yên được chuyển đổi từ mã vùng cũ là "0321" sang mã vùng mới là "0221".

Vậy Công ty cổ phần công nghiệp HAPULICO xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, Quý đối tác và Quý vị cổ đông được biết về mã vùng điện thoại mới của Công ty kể từ ngày 15/4/2017 là như sau:

 Đơn vị

 Số cũ

(Trước ngày 15/4/2017)

Số mới 

(Sau ngày 15/4/2017)

 Mã vùng  0321  0221
 Số điện thoại công ty  0321.3997737  0221.3997737
 Số Fax công ty  0321.3997738  0221.3997738
 Số điện thoại phòng HCTH  0321.3788136  0221.3788136
 Số điện thoại phòng bảo vệ  0321.3980906  0221.3980906
 Số điện thoại nhà máy KCT  0321.3788135  0221.3788135
 Số điện thoại nhà máy TBCS  0321.3788265  0221.3788265

 

Nội dung thông báo này chỉ cung cấp tất cả các thông tin liên quan đến việc thay đổi mã vùng điện thoại. Các chức năng hoạt động và các thông tin liên quan khác của Công ty là không thay đổi.

Công ty cổ phần công nghiệp HAPULICO xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng, Quý đối tác và Quý vị cổ đông trong thời gian qua và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn

T/M Ban điều hành

Tổng giám đốc: LA QUÝ HƯNG


Relevant Links: link1 link2