Tham khảo tiêu chuẩn


Tham khảo tiêu chuẩn

Tham khảo tài liệu các tiêu chuẩn chuyên ngành trong lĩnh vực thiết bị chiếu sáng công cộng...

1
2
3
4
Next

CẤP BẢO VỆ IK - Tiêu chuẩn Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (Mã IK)

CẤP BẢO VỆ IK - Tiêu chuẩn Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (Mã IK) (Last updated @ 11h:43, 30/05/2019)

Tiêu chuẩn EN 62262:2002 | IEC 62262:2002

CHỈ SỐ CHỐNG BỤI CHỐNG NƯỚC IP - CẤP BẢO VỆ IP

Cấp bảo vệ IP hay chỉ số IP là cấp độ chống bụi chống nước mà một thiết bị có thể đạt được. Tiêu chuẩn IEC 60529:2001 và tiêu chuẩn TCVN 4255:2008 định nghĩa nó là cấp bảo vệ vỏ ngoài bằng mã IP... (Last updated @ 10h:00, 20/05/2019)

TIÊU CHUẨN CHỐNG BỤI CHỐNG NƯỚC IPxx | CHỈ SỐ IP CỦA BỘ ĐÈN LÀ GÌ

Tiêu chuẩn TCVN 1916 - 1995 áp dụng cho bu lông, vít, vít cấy và đai ốc, có ren hệ mét theo TCVN 2248 - 77 với đường kính ren từ 1 đến 48 mm. (Last updated @ 14h:36, 29/04/2019)

Tiêu chuẩn TCXDVN 333 : 2005 áp dụng để tính toán thiết kế, giám sát và nghiệm thu đánh giá chất lượng các công trình xây dựng hệ thống chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị... (Last updated @ 16h:12, 10/04/2019)


Chuyên mục khác