Cột đèn THGT DG6,2 W8~10 | HAPULICO INDUSTRY JSC

Cột đèn THGT DG6,2 W8~10

Cột đèn tín hiệu giao thông, thân cột hình đa giác côn mạ kẽm nhúng nóng. Tay lắp đèn có độ vươn từ 8 đến 10 mét, sử dụng cho các đường lớn có nhiều làn...


 


Cột đèn THGT DG6,2 W8~10

Relevant Links: link1 link2