Cột đèn chùm DC20 | Cột đèn sân vườn DC20 | Cột đèn LITEC®

Cột đèn trang trí DC20

Cột đèn trang trí sân vườn DC20, thân cột bằng thép mạ kẽm nhúng nóng sơn phủ trang trí màu theo yêu cầu, chùm 09 bóng đèn cầu...


cột đèn trang trí

 


Litec® chuyên sản xuất cung cấp cột đèn sân vườn, cột đèn DC20. Hàng chất lượng, Giá tốt.

Relevant Links: link1 link2