Đèn pha metal CAREY | Đèn pha chiếu xa

Đèn pha metal CAREY 1000W 2000W

Đèn pha metal CAREY 1000W 2000W

Đèn pha công suất lớn 1000W~2000W. Chiếu sáng sân thể thao, quảng trường...


 


Đèn pha CAREY

Relevant Links: link1 link2