File download: Catalog cột đèn chiếu sáng


Catalog cột đèn chiếu sáng


 • Cột thép tròn côn liền cần TCC: Các loại cột thép tròn côn liền cần cao 6M, 7M, 8M, 9M, 10M và 11M
 • Cột thép bát giác côn liền cần BGC: Các loại cột thép bát giác côn liền cần cao 6M, 7M, 8M, 9M, 10M và 11M
 • Cột thép rãnh thẳng côn liền cần RTC: Các loại cột thép rãnh thẳng côn liền cần cao 6M, 7M, 8M, 9M, 10M và 11M
 • Cột thép rãnh xoắn côn liền cần RXC: Các loại cột thép rãnh xoắn côn liền cần cao 6M, 7M, 8M, 9M, 10M và 11M
 • Cột thép tròn côn TC-D78: Các loại cột thép tròn côn rời cần cao 6M, 7M, 8M, 9M, 10M và 11M đầu cột D78 lắp lẫn được với các kiểu cần đèn đơn hoặc kép thông dụng 
 • Cột thép bát giác côn BG-D78: Các loại cột thép bát giác côn rời cần cao 6M, 7M, 8M, 9M, 10M và 11M đầu cột D78 lắp lẫn được với các kiểu cần đèn đơn hoặc kép thông dụng  
 • Cột thép rãnh thẳng côn RT-D78: Các loại cột thép rãnh thẳng côn rời cần cao 6M, 7M, 8M, 9M, 10M và 11M đầu cột D78 lắp lẫn được với các kiểu cần đèn đơn hoặc kép thông dụng  
 • Cột thép rãnh xoắn côn RX-D78: Các loại cột thép rãnh xoắn côn rời cần cao 6M, 7M, 8M, 9M, 10M và 11M đầu cột D78 lắp lẫn được với các kiểu cần đèn đơn hoặc kép thông dụng  
 • Cần đèn cao áp: Các loại cần đèn cao áp thông dụng, phổ biến là cần cao 2 mét, độ vươn 1,5m góc vươn 15 độ như loại cần đèn đơn kiểu CD-01; D-02; CD-03; CD-04; CD-05; CD-06 hoặc cần đèn kép CK-01; CK-02; CK-03; CK-04; CK-05...
 • Cột thép côn lắp cần đèn cánh buồm: Thân cột thép tròn côn hoặc bát giác côn lắp cần đèn cánh buồm đơn hoặc kép. Độ cao lắp đèn 9M; 10M; 11M và 12M 
 • Cột thép trên đế gang: Các loại cột thép chiếu sáng lắp trên đế gang đúc trang trí kiểu DP01; DP01B; DC-03B; DP-05; DP-09; DP-17; DP-18; DP-19... 
 • Cột đèn tín hiệu giao thông: Các loại cột đèn tín hiệu giao thông phổ biến. Cột cao 6,2m tay vươn từ 3M đến 10M 
 • Bulong khung móng cột đèn: Bulong khung móng cột đèn chiếu sáng KM300; KM400...
 • Bảng điện cửa cột các loại:

 

 

 

 Relevant Links: link1 link2