File download: Thông báo gia hạn họp đại hội ĐCĐ 2020


Thông báo gia hạn họp đại hội ĐCĐ 2020


Kính gửi Quý vị cổ đông Công ty cổ phần công nghiệp HAPULICO


Công ty Cổ phần công nghiệp Hapulico trân trọng thông báo việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020. Thời gian tổ chức dự kiến không muộn hơn ngày 30/06/2020 theo thông báo số 78/TB-ĐKKD ngày 14/4/2020 về việc chấp thuận của phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT tỉnh Hưng Yên.


Quyết định này được Hội đồng Quản trị Công ty đưa ra nhằm hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (COVID-19) gây ra, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng. Công ty cũng đã hoàn tất việc báo cáo lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 17/4/2020, tuân thủ theo quy định của Luật Chứng khoán và Luật Doanh Nghiệp hiện hành.

Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh do COVID-19, Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico nghiêm túc thực hiện mọi biện pháp an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y Tế, cũng như theo công văn số: 660/UBND-KGVX ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19 tại Doanh nghiệp để hạn chế rủi ro và bảo vệ sức khỏe người lao động mà vẫn đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty.


Căn cứ theo tình hình thực tế, Công ty sẽ cập nhật thông mới tới Quý vị


Trân trọng cảm ơn sự hợp tácRelevant Links: link1 link2